Didgeridoo Werkplaats, Hugo van der Hout, www.didgeridoowerkplaats.nl

Flankbatterij E (& L) linkerzijruimte

# demonstraties didgerdoo blazen
# probeer zelf ook eens op een didgeridoo te blazen